Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

papra
(...) bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „Oooo!”

W drodze

September 13 2017

papra

“If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. This could mean losing girlfriends, wives, relatives and maybe even your mind. It could mean not eating for three or four days. It could mean freezing on a park bench. It could mean jail. It could mean derision. It could mean mockery--isolation. Isolation is the gift. All the others are a test of your endurance, of how much you really want to do it. And, you'll do it, despite rejection and the worst odds. And it will be better than anything else you can imagine. If you're going to try, go all the way. There is no other feeling like that. You will be alone with the gods, and the nights will flame with fire. You will ride life straight to perfect laughter. It's the only good fight there is.”


September 11 2017

papra
papra
11.09 Pierwsze miesięcznica

September 05 2017

papra
Podróż Teo  

Nie widzieli twojej twarzy, gdy nadali ci imię
Czekano ciebie, budowano twój dom
Nie było cię jeszcze tutaj, a miałeś już rodzinę  
Nie pisnąłeś słowa darując muzykę tym dniom

Nawet jeśli noce czekają nieprzespane  
Jeśli wytrzemy do sucha zmęczone powieki  
Jeśli dłonie drżące odmówią opieki  
Nawet gdy zamknie się nad nami czas  
Nasze wysiłki nieprzerwane  

Jesteś już tutaj, otwiera się świat  
Nie ochronimy cie przed wszystkim  
Na pewno nie przed biegiem lat  
Czasu masz niewiele, dużo więcej niż ja  

Życie to podróż, Teo  
Wciaż wieje wiatr  
Droga zasypana  
Drugi człowiek  
Wróg, czy brat  
To jedyna droga  
Której jesteś wart.

August 25 2017

papra
3752 855e
Reposted fromSixtus Sixtus viaoski oski
papra
5346 6423 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viaoski oski
1165 3b5d 500

blueblackdream:

Edvard Munch, Attraction I (Tiltrekning I), 1896

papra
Reposted fromDennkost Dennkost viano-longer-kore no-longer-kore

August 23 2017

papra
gather the rosebuds while ye may
papra
3595 105c 500

August 22 2017

papra
Johnny Cash's "I see A Darkness"


Well, you're my friend and can you see,
Many times we've been out drinkin',
Many times we've shared our thoughts,
But did you ever, ever notice, the kind of thoughts I got?

Well, you know I have a love, a love for everyone I know.
And you know I have a drive to live, I won't let go.
But can you see this opposition comes rising up sometimes?
That it's dreadful imposition, comes blacking in my mind.

And that I see a darkness.
And that I see a darkness.
And that I see a darkness.
Did you know how much I love you?
Is a hope that somehow you,
Can save me from this darkness.

Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives.
Together or apart, alone or with our wives.
And we can stop our whoring and pull the smiles inside.
And light it up forever and never go to sleep.
My best unbeaten brother, this isn't all I see.

Oh, no, I see a darkness.
Oh, no, I see a darkness.
Oh, no, I see a darkness.
Oh, no, I see a darkness.
Did you know how much I love you?
Is a hope that somehow you,
Can save me from this darkness.

August 20 2017

papra

  ci młodzi ludzie 
  dziewczyny i chłopcy 
  mówią szybko niewyraźnie 
  mówią że szukają "siebie" 
  szukają miłości boga 
  zbierają się w wielkie stada 
  grupy grona gromady 
  sto tysięcy dwieście pięćset 
  milion Czy to nie błąd 
  czy rzeczywiście 
  można w tym tłumie 
  odnaleźć siebie 
  nadzieję miłość wiarę 
  czy "najpiękniej" unosi się do nieba 
  modlitwa miliona spoconych 
  ciał czy o to chodziło 
  Nauczycielowi

  jeden skowronek 
  jedna nuta dotrze do Ukrytego 
  ale milion skowronków 
  to jest coś monstrualnego 
  opamiętajcie się młodzi przyjaciele

  jesteście przerabiani 
  na masę 
  masę ludzką 
  masowego odbiorcę 
  jesteście przerabiani 
  na ciemną masę 
  na masę towarową

  proszę was 
  nie bójcie się samotności 
  nie bójcie się ciszy 
  nie bójcie się "nudy" 
  pamiętajcie 
  że milczenie jest wymowne 
  że nienawiść krzyczy ryczy 
  ujada i wyje 
  miłość uśmiecha się milczy 
  czeka na was

papra
7717 85fd 500
Reposted byseaweed seaweed
0104 d97c 500

earsplittingtrumpet:

from R. Kikuo Johnson’s Night Fisher

5608 2185
Reposted fromtenyaiida tenyaiida viasober sober
8513 52c9 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viakrzysk krzysk
papra
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viakrzysk krzysk
papra
8866 397e 500
Reposted fromsopadepollo sopadepollo viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl