Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

papra

  ci młodzi ludzie 
  dziewczyny i chłopcy 
  mówią szybko niewyraźnie 
  mówią że szukają "siebie" 
  szukają miłości boga 
  zbierają się w wielkie stada 
  grupy grona gromady 
  sto tysięcy dwieście pięćset 
  milion Czy to nie błąd 
  czy rzeczywiście 
  można w tym tłumie 
  odnaleźć siebie 
  nadzieję miłość wiarę 
  czy "najpiękniej" unosi się do nieba 
  modlitwa miliona spoconych 
  ciał czy o to chodziło 
  Nauczycielowi

  jeden skowronek 
  jedna nuta dotrze do Ukrytego 
  ale milion skowronków 
  to jest coś monstrualnego 
  opamiętajcie się młodzi przyjaciele

  jesteście przerabiani 
  na masę 
  masę ludzką 
  masowego odbiorcę 
  jesteście przerabiani 
  na ciemną masę 
  na masę towarową

  proszę was 
  nie bójcie się samotności 
  nie bójcie się ciszy 
  nie bójcie się "nudy" 
  pamiętajcie 
  że milczenie jest wymowne 
  że nienawiść krzyczy ryczy 
  ujada i wyje 
  miłość uśmiecha się milczy 
  czeka na was

papra
7717 85fd 500
Reposted byseaweed seaweed
0104 d97c 500

earsplittingtrumpet:

from R. Kikuo Johnson’s Night Fisher

5608 2185
Reposted fromtenyaiida tenyaiida viasober sober
8513 52c9 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viakrzysk krzysk
papra
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viakrzysk krzysk
papra
8866 397e 500
Reposted fromsopadepollo sopadepollo viakrzysk krzysk

August 04 2017

papra
0263 555b
Reposted fromnazarena nazarena viano-longer-kore no-longer-kore
papra
1037 9a73 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
papra
1536 d9e1
Reposted fromalicemeow alicemeow viaoski oski
papra
5881 51c3 500
Reposted fromtfu tfu viaoski oski
papra
9982 26ec
Reposted fromstroschek stroschek viaoski oski

July 21 2017

papra
7109 1346
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaoski oski
papra
2562 96b6 500
Ludzki Pan może więcej
Reposted fromkandyzowaneowoce kandyzowaneowoce viaoski oski
papra
Reposted fromregcord regcord viavideogames videogames
8650 1a96

kidwiththelid:

I actually loved these commercials because it gave cartoon network some sense of realism.

Reposted fromreverie reverie viablueberries blueberries
papra
1375 5af9
Reposted fromtfu tfu viaoski oski
papra
4301 0efe
Nic bardziej mylnego
Reposted fromkopytq kopytq viaoski oski
papra
3964 351f 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viaoski oski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl